Elektroniczne księgi wieczyste


Od 2014 r. działa system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste. Jest on dostępny pod internetowym adresem https://ekw.ms.gov.pl/ Dzięki niemu można przeglądać księgi wieczyste zdalnie po podaniu nr księgi. System oferuje m.in. możliwość składania drogą elektroniczną wniosku o wydanie dokumentu. Co więcej taki dokument, po odpowiednim wydrukowaniu z zachowaniem procedur,  ma moc dokumentu wydawanego przez sąd. System umożliwia weryfikację drukowanych dokumentów i sprawdzenia zmian w treści dokumentu na przestrzeni czasu. A także przewiduje opcję uzyskania wyciągu z księgi wieczystej online.

Księgi wieczyste elektroniczne może bezpłatnie przeglądać każda osoba, która zna pełny nr księgi wieczystej. Wydruki  z ksiąg wieczystych w trybie przeglądania nie mają mocy dokumentu sądowego. Chociaż księgi może przeglądać każdy po podaniu właściwego numeru, to są przewidziane ograniczenia w liczbie przeglądanych wniosków z jednej lokalizacji internetowej. Osoby bez dostępu do komputera powinny udać się do dowolnej ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, aby tam uzyskać możliwość skorzystania z elektronicznego systemu i przeglądania ksiąg wieczystych.

Po złożeniu elektronicznie wniosku o wydanie dokumentu np. wyciągu, odpisu, zaświadczenia - możliwe jest wydrukowanie owego dokumentu z mocą tych wydawanych przez sąd.  Przy składaniu wniosek musi zostać opłacony za pośrednictwem udostępnionego na stronie systemu płatności. Podmioty zwolnione z opłat mogą korzystać z wydruków po założeniu konta w systemie teleinformatycznym, a do tego jest niezbędne uprzednie złożenie wniosku pisemnego do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Istnieje opcja zwrócenia się elektronicznie o przesłanie pocztą dokumentu w formie tradycyjnej, ale wiąże się to z dodatkową opłatą.

Niniejszy artykuł ma charakter orientacyjny i nie jest poradą prawną.

Aktualizacja wpisu