Jak przeglądać księgi wieczyste


Księgi wieczyste można przeglądać online za pośrednictwem strony: https://ekw.ms.gov.pl/. Po wyświetleniu się rzeczonej strony należy wybrać z menu „Przeglądanie księgi wieczystej”. Żeby móc przeglądać księgi w systemie elektronicznym trzeba wprowadzić nr księgi wieczystej. Składa się on z trzech części: kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, właściwego numeru księgi wieczystej oraz cyfry kontrolnej. Jeżeli osoba, która chce przejrzeć księgę nie zna jej numeru, musi zwrócić się z zapytaniem o numer do właściwego, ze względu na miejsce położenia nieruchomości, Sądu Rejonowego. W wyznaczone pole na stronie należy wpisać nr księgi wieczystej, która ma być przeglądana, a następnie kliknąć przycisk „wyszukaj księgę”.

Po wyszukaniu księgi użytkownik uzyskuje dostęp do ogólnych informacji odnośnie danej księgi wieczystej: typu księgi wieczystej, daty zapisania księgi wieczystej, daty zamknięcia księgi wieczystej, położenia nieruchomości oraz właściciela nieruchomości. U dołu strony dostępne są warianty przeglądania treści księgi wieczystej w formie:

  • Aktualnej treści księgi wieczystej,
  • Zupełnej treści księgi wieczystej,
  • Aktualnej treści księgi wieczystej w dotychczasowej postaci.

 

Przeglądana księga wieczysta jest podzielona na działy:

  • I-O – oznaczenie nieruchomości,
  • I- Sp – spis praw związanych z własnością,
  • II – własność,
  • III  – prawa, roszczenia i ograniczenia,
  • IV – hipoteka.

Po działach tych można przemieszczać się swobodnie poprzez klikanie odpowiednio oznaczonych zakładek. Interesujące nas dane mogą zostać wydrukowane w trakcie przeglądania za pomocą przycisku „drukuj”. Wydruki tego typu nie mają wartości dokumentów sądowych. Dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku i wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem można uzyskać wydruk równorzędny dokumentom wydawanym przez sąd.

Na portalu gov.pl dostępna jest instrukcja jak korzystać z przeglądarki księg wieczystych online. 

Niniejszy artykuł ma charakter orientacyjny i nie jest poradą prawną.

Aktualizacja wpisu